РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
 
ЈАВОР КОМЕРЦ експорт-импорт д.о.о. Скопје
Адреса:
ул. "III Македонска Ударна Бригада" бр.68
П. Фах: 156, 1000 Скопје, Македонија

 
Тел/Факс:
(+389 2) 24 43 882


E-mail: javorkomerc@t-home.mk

Web: www.javorkomerc.com.mk

  • USAID – DAI – Проект за развој на
    локалната самоуправа, Скопје
Канцелариски мебел за информативните центри во општините: Центар, Карпош, Куманово, Крива Паланка, Велес, Неготино, Прилеп и Битола.
  • USAID – Luis Berger, Скопје

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

  • VNG International

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

  • Пелагонија, Скопје

Канцелариски мебел и градежна столарија.

  • Скопски Пазар АД, Скопје
Канцелариски мебел, мебел за СП Маркетите, Ентериери, Мебел во “UNIQUE” и специфиен мебел како: комоди за презентација, тркало за наградна игра...
  • МНТ, Скопје
Канцелариски мебел, изведба на под во балетските сали за тренинг...
  • АД за осигурување Вардар, Скопје
Канцелариски мебел за нивни деловни простории низ Македонија,
Фолии за заштита од сончевата енергија и штетните УВ зраци...
  • USAID - MMMS
Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.
  • USAID – DAI / MDW Project, Скопје
Изведба на целокупниот канцелариски ентериер во деловни простории во Општината Ресен.
  • USAID/Primary Dducation Project,
    Скопје
Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.
  • АЛФА БАНКА, Скопје
Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.
  • Голем број на задоволни домаќинства
    низ цела Македонија
Мебел за домаќинства од секаков вид.


Во горенаведената листа се наведени само позначајните проекти, така да споменатата листа не е целосна.


 
Систем за квалитет
IS0 9001

 
 
Copyright 2008 © Јавор Комерц. Сите права се задржани.