УСЛУГИ
 
ЈАВОР КОМЕРЦ
експорт-импорт д.о.о. Скопје
Адреса:
ул. "III Македонска Ударна Бригада" бр.68
П. Фах: 156, 1000 Скопје, Македонија

 
Тел/Факс:
(+389 2) 24 43 882


E-mail:
javorkomerc@t-home.mk

Web:
www.javorkomerc.com.mk
Услуга
Единица мерка
Цена
(во МКД)
Кроење иверица 8 mm
Табла
250,00

Кроење иверица 8 mm

m1
15,00
Кроење иверица 16 mm
Табла
300,00

Кроење иверица 16 mm

m1
20,00
Кроење иверица 25 mm
Табла
350,00

Кроење иверица 8 mm

m1
25,00
Кроење иверица 38 mm
Табла
400,00

Кроење иверица 38 mm

m1
30,00

Кроење на лесонит

Табла
100,00

Кроење на лесонит

m1
10,00
Кроење под aгол
m1
50,00
Кроење под косина
косина
100,00

Кроење на косини (серија)

косина
50,00

Кроење на кујнски плотни

рез
50,00

Кроење на собни врати

рез
200,00

Кроење на ламинат

рез
30,00

Фалц за лесонит

m1
40,00

Бушење за типли

позиција
60,00

Перформирање

позиција
50,00

Отвори за тркалца за шибер

отвори
100,00

Отвор за садопер

отвори
500,00

Сечење и спојување под агол (гер)

рамка
150,00

Бушење на отвори за клап шарки

отвор
30,00

Заоблување на радиуси од R6 до R15 [cm]

радиус
150,00

Заоблување на радиуси од R16 до R30 [cm]

радиус
200,00

Заоблување на кривини за иверица од 16 [mm]

m1
200,00

Заоблување на кривини за иверица од 25 [mm]

m1
250,00

Острење на пили

по заб
6,00

Острење на ножеви за Дихт и Абрихтер

cm1
3,8

Кантирање PVC – 22/0.45 [mm]

m1
20,00

Кантирање PVC – 28/0.45 [mm]

m1
40,00

Кантирање PVC – 44/0.5 [mm]

m1
50,00

Кантирање ABS – 22/1 [mm]

m1
70,00

Кантирање ABS – 22/1 [mm] - сјајна

m1
100,00

Кантирање ABS – 22/2 [mm]

m1
70,00

Кантирање ABS – 22/3 [mm]

m1
90,00

Кантирање ABS – 28/2 [mm]

m1
110,00

Кантирање ABS – 28/3 [mm]

m1
120,00

Кантирање на плотни со меланит

m1
150,00

Кантирање ABS – 33/2 [mm]

m1
140,00

Кантирање ABS – 33/3 [mm]

m1
150,00

Кантирање ABS – 42/2 [mm]

m1
160,00

Кантирање ABS – 42/3 [mm]

m1
170,00

Рачно кантирање PVC – 16 [mm]

m1
50,00

Рачно кантирање PVC – 25 [mm]

m1
70,00

Рачно кантирање ABS – 16 [mm]

m1
140,00

Рачно кантирање ABS – 25 [mm]

m1
180,00

Кружно кантирање PVC – 16 [mm]

m1
50,00

Кружно кантирање PVC – 25 [mm]

m1
70,00

Кружно кантирање ABS – 16 [mm]

m1
140,00

Кружно кантирање ABS – 25 [mm]

m1
180,00


За повеќе информации распрашајте се во нашата канцеларија.


 
Систем за квалитет
IS0 9001

 
 
Copyright 2008 © Јавор Комерц. Сите права се задржани.