USAID – DAI
Проект за развој на локалната самоуправа, Скопје

Канцелариски мебел за информативните центри во општините: Центар, Карпош, Куманово, Крива Паланка, Велес, Неготино, Прилеп и Битола.

USAID – Luis Berger
Скопје

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

VNG International

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

Пелагонија, Скопје

Канцелариски мебел и градежна столарија.

МНТ, Скопје

Канцелариски мебел, изведба на под во балетските сали за тренинг…

USAID - MMMS

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

Скопски Пазар АД, Скопје

Канцелариски мебел, мебел за СП Маркетите, Ентериери, Мебел во “UNIQUE” и специфиен мебел како: комоди за презентација, тркало за наградна игра…

АД за осигурување Вардар, Скопје

Канцелариски мебел за нивни деловни простории низ Македонија,
Фолии за заштита од сончевата енергија и штетните УВ зраци…

USAID - MMMS

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

USAID – DAI / MDW Project, Скопје

Изведба на целокупниот канцелариски ентериер во деловни простории во Општината Ресен.

USAID/Primary Dducation Project, Скопје

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

АЛФА БАНКА, Скопје

Канцелариски мебел за нивниот деловен простор.

Голем број на задоволни домаќинства низ цела Македонија

Мебел за домаќинства од секаков вид.

Во горенаведената листа се наведени само позначајните проекти, така да споменатата листа не е целосна.

X